Octavia E. Butler

(Tùi Octavia Butler choán--lâi)

Octavia Estelle Butler (1947 nî 6 goe̍h 22–2006 nî 2 goe̍h 24), Bí-kok kho-ha̍k siáu-soat chok-ka. I bat tit-tio̍h Hugo kap Nebulla, mā sī tē-1-ê tit-tio̍h MacArthur Ki-kim-hōe pan-hoat ê "thian-châi" chióng-kim ê kho-ha̍k siáu-soat chok-ka. Tī hit ê léng-he̍k i o͘-lâng kiam cha-bó͘-lâng ê sin-hūn te̍k-pia̍t hi-hán.

2005

Ti̍t-chióng chok-phínSiu-kái

 • Hugo Chióng
  • 1984: té-phiⁿ siáu-soat 'Speech Sounds'
  • 1985: tiong-té-phiⁿ siáu-soat (novelette) 'Bloodchild'
 • Nebula Chióng
  • 1984: tiong-té-phiⁿ siáu-soat 'Bloodchild'
  • 1999: tn̂g-phiⁿ siáu-soat Parable of the Talents
 • Locus Chióng
  • 1985: tiong-té-phiⁿ siáu-soat 'Bloodchild'
 • Science Fiction Chronicle Chióng
  • 1985: tiong-té-phiⁿ siáu-soat 'Bloodchild'
  • 1988: tiong-té-phiⁿ siáu-soat 'The Evening and the Morning and the Night'
 • 1995: MacArthur Fellowship ("Genius' Grant")
 • 2000: Bí-kok Se-pō· PEN Tiong-sim ê Chiong-sin Sêng-chiū Chióng (Lifetime Achievement Award)