Pài-it sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī lé-pài-ji̍t kap pài-jī chi kan.

Chi̍t lé-pài ê 7 ji̍t
Pài-it
Pài-jī
Pài-saⁿ
Pài-sì
Pài-gō͘
Pài-la̍k
Lé-pài-ji̍t

Tī kok-chè piau-chún ISO 8601 lāi-té, pài-it sī chi̍t lé-pài ê thâu chi̍t ji̍t, m̄-koh tī ji̍t-siông ēng-hoat lāi-bīn mā tiāⁿ sǹg chò tē-2 ji̍t.