Lé-pài-ji̍t

chi̍t lé-pài tang-tiong ê ji̍t-chí

Lé-pài-ji̍t[1], phó͘-thong mā kóng lé-pài, siàu-liân-lâng ū-tang-sî kóng pài-ji̍t, sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-la̍k kap pài-it tiong-ng.

Chi̍t lé-pài ê 7 ji̍t
Pài-it
Pài-jī
Pài-saⁿ
Pài-sì
Pài-gō͘
Pài-la̍k
Lé-pài-ji̍t

Nā ùi ISO 8601 (chhù-lí chu-liāu ê chi̍t khoán phiau-chún) lāi-té, lé-pài-ji̍t sī sǹg chò chi̍t lé-pài ê tē-7 ji̍t. Chóng nā sè-sio̍k mā tiāⁿ kā sǹg thâu chi̍t ji̍t.

Chham-chiàu siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "禮拜日". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.