Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián

Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián (臺日大辭典) sī Tâi-oân Ji̍t-pún Sî-tāi ê chit pún Tâi-oân-ōe, Ji̍t-pún-ōe túi-e̍k ê jī-tián, iû Ji̍t-pún gí-giân-ha̍k-ka Ogawa Naoyosi (小川尚義) chú-pian, Tâi-oân Chóng-tok-hú chhut-pán, hoat-hêng. Chit pún sû-tián hun nn̄g koàn; siōng-koàn (上卷) tī 1931 nî chhut-pán; hā-koàn (下卷) tī 1932 nî chhut-pán. Kàu taⁿ hŏng jīn-ûi sī sè-kan siōng hó ê Tâi-gí jī-tián.[1]

Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián
Pen-tsip Ogawa Naoyosi
Kok-ka Ji̍t-tī Tâi-oân
Gí-giân Tâi-oân-ōe, Ji̍t-pún-ōe
Lūi-hêng Siang-gú sû-tián
Chhut-pán-siā Tâi-oân Chóng-tok-hú
Chhut-pán ji̍t-chí
Siōng-koàn: 1931
Hā-koàn: 1932
Mûi-thé Chóa-chit

Pán-pún

siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái

Chham-khó bûn-hiàn

siu-kái
  1. "1931 臺日大辭典 上卷 紹介冊". ChhoeTaigi. 2023. goân-loē-iông tī 2023-12-21 hőng khó͘-pih.