Ogawa Naoyosi (Ji̍t-pún-gí: 小川 尚義; 1869 nî 3 goe̍h 21 ji̍t – 1947 nî 11 goe̍h 20 ji̍t) sī Ji̍t-pún ê giân-gí-ha̍k-chiá, i te̍k-pia̍t choan-bûn tī Tâi-gí kiam Tâi-oân chāi-tē giân-gí, sī Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián ê phian-chhip.

Ogawa Naoyosi
小川 尚義
Chhut-sì 1869 nî 3 goe̍h 21 ji̍t(1869-03-21)
Koè-sin 1947 nî 11 goe̍h 20 ji̍t (78 hòe)
Academic background
Alma mater Tang-kiann tè-kok tāi-ha̍k
Academic work
Institutions Tâi-pak tè-kok tāi-ha̍k
Main interests Giân-gú-ha̍k
Ogawa Naoyosi

Tù-tsok siu-kái

  • 『日台小辭典』(1897;和上田萬年共著) (Ji̍t-pún-gí)
  • 『日台大辭典』(台灣總督府編、1907) (Ji̍t-pún-gí)
  • 『パイワン語集』(台灣總督府編、1930) (Ji̍t-pún-gí)
  • 『アタヤル語集』(台灣總督府編、1931) (Ji̍t-pún-gí)
  • 臺日大辭典』(台灣總督府編、上:1931、下:1932) (Ji̍t-pún-gí)
  • 『アミ語集』(台灣總督府編、1933) (Ji̍t-pún-gí)
  • 『原語による台灣高砂族傳說集』(台北帝國大學言語學研究室編、1935;和淺井惠倫共同調査) (Ji̍t-pún-gí)
  • 『新訂日台大辭典』(台灣總督府編、1938上卷刊行) (Ji̍t-pún-gí)

Tsham-khó bûn-hiàn siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái