Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k

Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k (臺北帝國大學), he̍k-chiá Tâi-pak Tè-tāi (臺北帝大), tī 1928 nî 3 goe̍h 16 hō sî siat-li̍p, sī chi̍t keng ūi-tī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi Tâi-pak-chiu Tâi-pak-chhī Hù-tiân-teng ê Tāi Ji̍t-pún Tè-kok ê kok-li̍p tāi-ha̍k. I sī taⁿ Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k kap Kok-li̍p Tiong-heng Tāi-ha̍k (Lông-lîm Choan-bûn-pō͘) ê chiân-sin.

Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k

Siong-koan

siu-kái