Té-kok Tāi-ha̍k (帝國大學, ていこくだいがく; Imperial Universities) sī Ji̍t-pún Meizi Î-sin liáu-āu kàu Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn po̍k-hoat chìn-chêng, tī Tāi Ji̍t-pún Tè-kok lōe-tē kap gōa-tē só͘ siat-li̍p ê 9 keng chong-ha̍p tāi-ha̍k (lōe-tē 7 keng, gōa-tē 2 keng).

Le̍k-sú siu-kái

1886 nî, Ji̍t-pún chèng-hú hoat-pò͘ Tè-kok Tāi-ha̍k Lēng (帝國大學令), kā Tang-kiaⁿ Tāi-ha̍k kái hō-chò Tè-kok Tāi-ha̍k. 1897 nî, Kiaⁿ-to͘ Tè-kok Tāi-ha̍k sêng-li̍p, Tang-kiaⁿ ê Tè-kok Tāi-ha̍k koh kái chò Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k.

Lia̍t-pió siu-kái

  1. Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k (東京帝國大學)
  2. Kiaⁿ-to͘ Tè-kok Tāi-ha̍k (京都帝國大學)
  3. Tang-pak Tè-kok Tāi-ha̍k (東北帝國大學)
  4. Kiú-chiu Tè-kok Tāi-ha̍k (九州帝國大學)
  5. Pak-hái-tō Tè-kok Tāi-ha̍k (北海道帝國大學)
  6. Kiaⁿ-siâⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k (京城帝國大學)
  7. Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k (臺北帝國大學)
  8. Tāi-pán Tè-kok Tāi-ha̍k (大阪帝國大學)
  9. Nagoya Tè-kok Tāi-ha̍k (名古屋帝國大學)

Nobel siu-kái

Pâi-miâ Té-kok-tāi-ha̍k Kok-ka Jîn-sò͘
1
Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k
Ji̍t-pún
7
2
Kiaⁿ-to͘ Tè-kok Tāi-ha̍k
Ji̍t-pún
5
3
Nagoya Tè-kok Tāi-ha̍k
Ji̍t-pún
2
4
Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k
Tâi-ôan
1
4
Tang-pak Tè-kok Tāi-ha̍k
Ji̍t-pún
1
4
Pak-hái-tō Tè-kok Tāi-ha̍k
Ji̍t-pún
1
7
Kiú-chiu Tè-kok Tāi-ha̍k
Ji̍t-pún
0
7
Kiaⁿ-siâⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k
Hân-kok
0
7
Tāi-pán Tè-kok Tāi-ha̍k
Ji̍t-pún
0