Tāi Ji̍t-pún Tè-kok

Tāi-ji̍t-pún Tè-kok (Hàn-jī: 大日本帝国; Kana: だいにっぽんていこく) sī 1889 nî kàu 1945 nî nî-kan Ji̍t-pún chèng-hú kun-kù Tāi-ji̍t-pún Tè-kok Hiàn-hoat só͘ chhái-ēng ê kok-hō. 1936 nî, Tāi-ji̍t-pún Tè-kok ê ēng-hoat chiah khai-sí tī koaⁿ-hong ê bûn-su bīn-téng thong-iōng. Ji̍t-pún-kok Hiàn-hoat1947 nî pan-pò͘ liáu-āu, Ji̍t-pún koaⁿ-hong chiū bô chài-koh sú-iōng-kóe chit-ê bêng-chheng.

Tāi-ji̍t-pún Tè-kok ê léng-thó͘.