Tang-kiaⁿ-chhī (東京市 tôkiô-si) sī kū-sî Tang-kiáⁿ-hú tang-pō͘ ê chi̍t-ê chhī, 1889 nî siat-li̍p, 1943 nî hùi-chí. I hùi-chí hit chūn ê hoān-ûi siong-kong hiān-sî ê Tang-kiaⁿ-to͘ Khu-pō͘, ia̍h chio̍h sī Tang-kiaⁿ 23 khu.