Tang-kiaⁿ (東京, Tôkyô) sī Ji̍t-pún Pún-chiu tang-pō͘ ê chi̍t-ê siâⁿ-chhī. Tang-kiaⁿ ê hōan-ûi ū kúi-ā khoán ê tēng-gī, pau-hâm Tang-kiaⁿ-to͘ (東京都), Tang-kiaⁿ-to͘-khu-pō͘ (東京都区部), siú-to͘-khian (首都圏) téng-téng.