Honsyû

(Tùi Pún-chiu choán--lâi)

Honsyû (本州 (Pún-chiu) Honshū?)Ji̍t-pún siōng tōa ê tó. Sai-pêng sī Ji̍t-pún-hái, tang-pêng sī Thài-pêng-iûⁿ. Pak-pêng sī Hokkaidô, lâm-pêng sī Sikoku kah Kyûsyû. Tn̂g chha-put-to 1290km, khoah 48-240km, bīn-chek 230897km², sī chôan Ji̍t-pún ê 60%. Tiong-pō͘ ū soaⁿ, siōng kôan ê Huzi soaⁿ 3776m. Jîn-kháu kah tōa-siaⁿ-chhī tāi-pō͘-hūn tòa-tī iân-hái ê pêng-gôan tē-khu.

Honsyû

Honsyû ê hêng-chèng-khu hun-chòe: