Totigi-koān (栃木県, Tochigi-ken) sī Ji̍t-pún Pún-chiu ê chi̍t-ê kōan, siú-hú sī Utunomiya-chhī.

Tochigi-kōan ê ūi-tì.
Khu-pia̍t: Totigi-chhī sī Totigi-koān ē-kha ê 1 ê chhī.