Kantô tē-hng (関東地方 (Koan-tang tē-hng) Kantō chihō?)) sī Ji̍t-pún Honsyû tiong-pō͘ óa Thài-pêng-iûⁿ ê 1 ê tē-khū, chāi Kantô pêng-gôan tiong-ng. Ū Ibaraki-kōan, Totigi-kōan, Gunma-kōan, Saitama-kōan, Tiba-kōan, Tang-kiaⁿ-to͘, Kanagawa-kōan. Jîn-kháu chiàm chôan Ji̍t-pún ê 1/3.

Kantô tē-hng