Kiaⁿ-to͘-hú (京都府, Kyoto-hu) sī Ji̍t-pún Pún-chiu Kinki tē-hong (近畿地方), iā-chiū-sī Koan-se ê chi̍t-ê hêng-chèng-khu, jîn-kháu tāi-iok ū 264 bān, siú-hú sī Kiaⁿ-to͘-chhī, Ji̍t-pún ê kó͘-to͘.

Kiaⁿ-to͘-hú ê ūi-tì.
Gion (祇園), Kiaⁿ-to͘-chhī ê chi̍t-ê lāu-jia̍t só͘-chāi.