Tāi-pán-hú (大阪府, Osaka-hu) sī Ji̍t-pún Pún-chiu Kinki tē-hng, iā-chiū-sī Koan-se ê chi̍t-ê hêng-chèng-khu, jîn-kháu tāi-iok ū 883 bān, siú-hú sī Tāi-pán-chhī, Ji̍t-pún ê tē-jī/tē-saⁿ tōa-to͘-chhī.

Tāi-pán-hú ê ūi-tì.

Chhut-miâ ê Lâng siu-kái

 
Umeda (梅田), Tāi-pán-chhī ê siong-gia̍p-khu.