Tāi-pán-chhī (大阪市; Ôsaka-si) sī Ji̍t-pún Tāi-pán-hú ê hú-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Tāi-pán-chhī ê ūi-tì

Chhut-miâ ê Lâng

siu-kái