Hokkaidô (北海道 (Pak-hái-tō) Hokkai-dō?)) sī Ji̍t-pún pak-pō͘ ê chi̍t-ê hêng-chèng-khu, mā-sī tē-jī-tōa ê chi̍t-ê tó-sū, kap lâm-hong ê Honsyû sio-keh chi̍t-ê Tugaru Hái-kiap, siú-hú kap siāng-tōa ê siâⁿ-chhī sī Sapporo.

Hokkaidô ê ūi-tì.

Hêng-chèng-khu siu-kái

Hokkaidô ē-kha ê hêng-chèng chân-ki̍p sī chi-thiaⁿ (支庁 sityō), lóng-chóng hun 14-ê.

 

Ē-kha ê hō-bé sī kap téng-bīn tē-tô͘ sio-tùi.

Hō-bé Chi-thiaⁿ Hàn-jī Siú-hú Jîn-kháu (2009-03) Biān-chek
(km²)
Bi̍t-tō͘
(/km²)
Chhī, teng, chhoan (市町村) Kūn (郡)
11 Abasiri 網走支庁 Abasiri 324,719 10,690.55 30.37 19 4
7 Hidaka 日高支庁 Urakawa 81,403 4,811.96 16.92 7 6
5 Hiyama 檜山支庁 Esasi 46,999 2,629.88 17.87 7 5
6 Iburi 胆振支庁 Muroran 426,627 3,698.00 115.37 11 4
1 Ishikari 石狩支庁 Sapporo 2,310,001 3,539.86 652.57 8 1
8 Kamikawa 上川支庁 Asahikawa 535,456 9,852.17 54.35 22 5
13 Kushiro 釧路支庁 Kusiro 261,883 5,997.38 43.67 8 5
14 Nemuro 根室支庁 Nemuro 84,035 3,406.23 24.67 5 3
4 Oshima 渡島支庁 Hakodate 449,371 3,936.32 114.16 11 6
9 Rumoi 留萌支庁 Rumoi 61,488 4,019.91 15.30 9 4
3 Shiribeshi 後志支庁 Kuttyan 250,065 4,305.82 58.08 20 9
2 Sorachi 空知支庁 Iwamizawa 365,563 6,558.22 55.74 25 4
10 Sōya 宗谷支庁 Wakkanai 75,665 4,050.76 18.68 9 5
12 Tokati 十勝支庁 Obihiro 354,147 10,831.24 32.70 19 7