Tugaru Hái-kiap (津軽海峡, Tugaru Kaikyô) sī Ji̍t-pún Pún-chiu kap Pak-hái-tō chi-kan ê hái-he̍k, mā sī Ji̍t-pún-hái kap Thài-pêng-iûⁿ sio-chiap ê thong-tō.