Tang-kiaⁿ-to͘ ê te̍k-pia̍t-khu

(Tùi Tang-kiaⁿ-to͘-khu-pō͘ choán--lâi)

Ji̍t-pún ê Tang-kiaⁿ-to͘ tī chhī-tiong-sim tē-tài ū 23-ê hō-chòe te̍k-pia̍t-khu ê hêng-chèng tan-ūi. In ê bīn-chek siāng sè 10 km², siāng tōa 60 km²; jîn-kháu tùi 4-bān kàu 83-bān lóng ū. Múi 1 ê te̍k-pia̍t-khu bē-su 1 ê sió siâⁿ-chhī.

Te̍k-pia̍t-khu () ê bīn-chek tāi-iok chiàm Tang-kiaⁿ-to͘ ê 3-hun-chi-1

2000 nî Ji̍t-pún kok-hōe chí-tēng chia ê te̍k-pia̍t-khu sī "tē-hng kong-kiōng thoân-thé", siong-tong-î it-poaⁿ ê chhī. Chúi-tiān, pùn-sò, siau-hông téng-téng ê ho̍k-bū goân-chāi iū Tang-kiaⁿ to·-chèng-hú hoa̍t-lo̍h.

Múi-1-ê te̍k-pia̍t-khu ū chū-bîn ka-kī soán--chhut-lâi ê khu-tiúⁿ kah khu-gī-hōe.

23 khu ka--khí-lâi ê bīn-chek: 621 km². Jîn-kháu (2002): 828-bān lâng (pêng-kin 1 km² ū 13,333 lâng).

Lia̍t-pió siu-kái

Miâ Ji̍t-gí (Hàn-jī) Jîn-kháu (2006 nî 6 goe̍h) Bi̍t-tō͘ (/km²) Bīn-chek (km²)
  Adati-khu 足立区 629,392 11,830.68 53.20
  Arakawa-khu 荒川区 194,777 18,262.25 10.20
  Bunkyô-khu 文京区 194,933 16,009.28 11.31
  Tiyoda-khu 千代田区 43,802 3,763.06 11.64
  Tyûô-khu 中央区 104,997 10,344.53 10.15
  Edogawa-khu 江戸川区 661,386 13,264.86 49.86
  Itabasi-khu 板橋区 529,059 16,445.72 32.17
  Katusika-khu 葛飾区 428,066 12,286.62 34.84
  Kita-khu 北区 330,646 15,885.67 20.59
  Kôtô-khu 江東区 436,337 10,963.24 39.8
  Meguro-khu 目黒区 267,798 18,217.55 14.70
  Minato-khu 港区 205,196 10,088.30 20.34
  Nakano-khu 中野区 312,939 20,097.82 15.59
  Nerima-khu 練馬区 702,202 14,580.61 48.16
  Ôta-khu 大田区 674,590 11,345.27 59.46
  Setagaya-khu 世田谷区 855,416 14,728.23 58.08
  Sibuya-khu 渋谷区 205,512 13,337.13 15.11
  Sinagawa-khu 品川区 353,887 15,576.01 22.72
  Sinzyuku-khu 新宿区 309,463 16,975.48 18.23
  Suginami-khu 杉並区 534,981 15,725.49 34.02
  Sumida-khu 墨田区 237,433 16,079.49 13.75
  Tosima-khu 豊島区 256,009 19,428.44 13.01
  Taitô-khu 台東区 168,277 16,139.38 10.08
Chóng-kè 8,637,098 13,890.25 621.81

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái