Tâi-pak-chhī (chiu-hat-chhī)

Tâi-pak-chhī (台北市) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi tī 1920 nî kàu 1945 nî chûn-chāi ê chiu-hat-chhī, mā sī tong-sî Tâi-oân ê siú-hú, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu. In-ūi che sī Tâi-pak-chiu ê hêng-chèng tiong-sim, mā sī Tâi-oân Chóng-tok-hú ê só͘-chāi-tē, só͘-í ū Tó-to (島都) ê miâ-hō.

khah-chá ê Tâi-pak-chhī Ia̍h-só͘