Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián

(Tùi 臺日大辭典 choán--lâi)

Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián (臺日大辭典) 1931 nî chhut-pán ê Tâi-gí jī-tián, Ogawa Naoyosi (小川尚義) chú-pian, Tâi-oân Chóng-tok-hú hoat-hêng.

Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián
Chok-chiá Tsú-pian:Ogawa Naoyosi
Kok-ka Ji̍t-tī Tâi-oân
Gí-giân Tâi-oân-ōeJi̍t-pún-gí
Lūi-hêng Siang-gú sû-tián
Chhut-pán-siā Tâi-oân Chóng-tok-hú
Chhut-pán ji̍t-chí
siōng-tsheh:1931; hā-tsheh: 1932
Mûi-thé Tsuá-tsit su

Tsù-káiSiu-kái

  • Ogawa Naoyoshi; Ang Ui-jin, pian. (1993) [1931-2]. 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián]. 閩南語經典辭書彙編. 武陵出版有限公司. ISBN 9573506211. 

Tsham-ua̍tSiu-kái

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái