Pài-la̍k[1] sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-gō͘ kap lé-pài-ji̍t tiong-ng.

Chi̍t lé-pài ê 7 ji̍t
Pài-it
Pài-jī
Pài-saⁿ
Pài-sì
Pài-gō͘
Pài-la̍k
Lé-pài-ji̍t

Nā ùi ISO 8601 (chhù-lí chu-liāu ê chi̍t khoán phiau-chún) lāi-té, pài-la̍k sī sǹg chò chi̍t lé-pài ê tē-6 ji̍t. Chóng-sī sè-sio̍k mā tiāⁿ kā sǹg sī tē-7 kang, tiō sī siōng bóe kang.

Chham-chiàu

siu-kái
  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "拜六". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.