chhian-liân-kí: 3 chhian-liân-kí
sè-kí: 20 sè-kí | 21 sè-kí | 22 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1970 nî-tāi | 1980 nî-tāi | 1990 nî-tāi | 2000 nî-tāi | 2010 nî-tāi | 2020 nî-tāi | 2030 nî-tāi
: 1999 nî | 2000 nî | 2001 nî | 2002 nî | 2003 nî | 2004 nî | 2005 nî | 2006 nî | 2007 nî | 2008 nî | 2009 nî
2004 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-bī
kàu
Kap-sin
Gregorius le̍k 2004 nî
MMIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 13 kang
Hu̍t-le̍k 2548 nî
Tō-kàu-le̍k 4701 nî
Hoê-le̍k 1425~1426
Ji̍t-pún Pêng-sêng (平成) 16 nî
Hông-kì 2664 nî
Tân-kì 4337 nî
Bîn-kok 93 nî
Chú-thé-le̍k 93 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5764~5765
Se-chōng-le̍k im chúi iûⁿ (chu mo lug)
kàu
iông bo̍k kâu (shing pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 2059 – 2060
- Shaka Samvat 1926 – 1927
Iran le̍k 1382 – 1383
Runic le̍k 2254
Assyria le̍k 6754 nî
Ethiopia le̍k 1998~1999
Pò͘-tek-le̍k 145 nî

2004 nîGregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-sì.

Sū-kiāⁿ Siu-kái

1 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 1 goe̍h

2 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 2 goe̍h

3 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 3 goe̍h

4 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 4 goe̍h

5 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 5 goe̍h

6 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 6 goe̍h

7 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 7 goe̍h

8 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 8 goe̍h

9 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 9 goe̍h

10 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 10 goe̍h

11 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 11 goe̍h

12 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kî Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2004 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Ji̍t-chì Siu-kái

2004 nî
1 goe̍h 2 goe̍h 3 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4 goe̍h 5 goe̍h 6 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
7 goe̍h 8 goe̍h 9 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
10 goe̍h 11 goe̍h 12 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Chham-khó chu-liāu Siu-kái