chhian-liân-kí: 3 chhian-liân-kí
sè-kí: 20 sè-kí | 21 sè-kí | 22 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1970 nî-tāi | 1980 nî-tāi | 1990 nî-tāi | 2000 nî-tāi | 2010 nî-tāi | 2020 nî-tāi | 2030 nî-tāi
: 2002 nî | 2003 nî | 2004 nî | 2005 nî | 2006 nî | 2007 nî | 2008 nî | 2009 nî | 2010 nî | 2011 nî | 2012 nî
2007 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-sut
kàu
Teng-hāi
Gregorius le̍k 2007 nî
MMVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 13 kang
Hu̍t-le̍k 2551 nî
Tō-kàu-le̍k 4704 nî
Hoê-le̍k 1428~1429
Ji̍t-pún Pêng-sêng (平成) 19 nî
Hông-kì 2667 nî
Tân-kì 4340 nî
Bîn-kok 96 nî
Chú-thé-le̍k 96 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5767~5768
Se-chōng-le̍k iông hoé káu (me pho khyi)
kàu
im hoé ti (me mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 2062 – 2063
- Shaka Samvat 1929 – 1930
Iran le̍k 1385 – 1386
Runic le̍k 2257
Assyria le̍k 6757 nî
Ethiopia le̍k 2001~2002
Pò͘-tek-le̍k 148 nî

2007 nîGregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī sî-kan chhò-gō͘.

Sū-kiāⁿ siu-kái

1 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 1 goe̍h

2 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 2 goe̍h

3 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 3 goe̍h

4 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 4 goe̍h

5 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 5 goe̍h

6 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 6 goe̍h

7 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 7 goe̍h

8 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 8 goe̍h

9 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 9 goe̍h

10 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 10 goe̍h

11 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 11 goe̍h

12 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2007 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Ji̍t-chì siu-kái

2007 nî
1 goe̍h 2 goe̍h 3 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4 goe̍h 5 goe̍h 6 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7 goe̍h 8 goe̍h 9 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10 goe̍h 11 goe̍h 12 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Chham-khó chu-liāu siu-kái