Sulawesi kū-miâ Celebes, sī cho͘-sêng Indonesia Kiōng-hô-kok ê tiōng-iàu tó-sū chi it.

Sulawesi

Tē-lí

siu-kái

Sulawesi sī Ìn-nî tē 4 toā , sè-kài tē 11 toā ê tó, biān-chek 174,600 km², jîn-kháu 1,600 bān.

Hêng-chèng

siu-kái
 
Sulawesi ê hêng-chèng-khu

Sulawesi hun chò 6 ê séng.

  1.   Sulawesi Barat (Se Sulawesi)
  2.   Sulawesi Tengah (Tiong Sulawesi)
  3.   Sulawesi Tenggara (Tang-lâm Sulawesi)
  4.   Sulawesi Selatan (Lâm Sulawesi)
  5.   Sulawesi Utara (Pak Sulawesi)
  6.   Gorontalo