M̄ sī lūn-nî ê nî-hūn hō chò pêng-nî. Tī Gregorius Le̍k-hoat lāi-té, 1 ê pêng-siông-nî ū 365 ji̍t, tio̍h sī siong-tong 52 lé-pài koh koè 1 ji̍t. Siat-sú pêng-siông-nî ê thâu 1 ji̍t sī pài-it, án-ne hit nî ê siōng boé ji̍t tio̍h sī pài-jī.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái