2007 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


2007 nî 3 goe̍h2007 nî ê tē 3 kó͘-goe̍h. Chit̍ kó͘-goe̍h ū 31 kang, tē 1 kang sī pài-it, siāng-bóe kang sī pài-la̍k.

3 goe̍h 31 ji̍t siu-kái

  • Hong-thai Kong-rey (Hong-thai 01W) ti Micronesia chi tang hêng-sêng