Micronesia (Hi-lia̍p-gú: μικρόν "sè", νησί "tó", Bî-tó ê ì-sù) sī Thài-pêng-iûⁿ ê 1-ê tē-tài. I ê sai sī Hui-li̍p-pin, sai-lâm sī Ìn-nî, lâm sī Melanesia, tang kap tang-lâm sī Polynesia.

Micronesia chú-iàu ê chèng-tī tan-ūi:

Micronesia ê chū-bîn chha-put-to lóng kóng Lâm-tó-gí-hē ê gí-giân, te̍k-pia̍t sī sio̍k-î Tāi-iûⁿ gí-giân (Oceanic) ê hit-kóa gí-giân. Chamoru-gí kap Yap-gí sio̍k-î Se Má-lâi-Polynesia gí-giân chit-ê hun-ki.