Pak Mariana Kûn-tó

Pak Mariana Kûn-tó Chū-iû-pang
Commonwealth of the Northern Mariana Islands

Sankattan Siha Na Islas Mariånas
Commonwealth Téél Falúw kka Efáng llól Marianas

Flag of the Northern Mariana Islands.svg Seal of the Northern Mariana Islands.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Pak Mariana Kûn-tó ê só͘-chāi
Pak Mariana Kûn-tó ê só͘-chāi.
Siú-hú Saipan

Pak Mariana Kûn-tó Commonwealth (Eng-gí: Commonwealth of the Northern Mariana Islands) tiàm-tī se Thài-pêng-iûⁿ. Chū 1970 nî-tāi hām Bí-kok kiat-ha̍p kàu taⁿ.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái