Pak Mariana Kûn-tó Chū-tī Liân-pang-khu (北--群島自治聯邦區, Eng-gí: Commonwealth of the Northern Mariana Islands) tiàm-tī se Thài-pêng-iûⁿ. Chū 1970 nî-tāi hām Bí-kok kiat-ha̍p kàu taⁿ.

Pak Mariana Kûn-tó Chū-tī Liân-pang-khu
Commonwealth of the Northern Mariana Islands

Sankattan Siha Na Islas Mariånas

Commonwealth Téél Falúw kka Efáng llól Marianas
Pak Mariana Kûn-tó Chū-tī Liân-pang-khu ê kî-á
kî-á
Pak Mariana Kûn-tó Chū-tī Liân-pang-khu ê koaⁿ-hng ìn-á
ìn-á
Siōng-koa: Gi Talo Gi Halom Tasi
Satil Matawal Pacifiko
"Hái ê tiong-sim"
Chú-khoân kok-ka Bí-kok
Siú-hú
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Saipan
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí, Chamorro-gí, Caroline-gí
Chèng-hú Liân-pang, chóng-thóng-chè, kiōng-hô-kok, khoân-hān úi-jiōng
• chóng-thóng
Joe Biden
• chóng-tok
Ralph Torres
• hù-chóng-tok
Arnold Palacios
Li̍p-hoat ki-kò͘ Chū-tī Liân-pang Gī-hōe
Goân-ló-īⁿ
Tāi-gī-īⁿ
Bí-kok Kok-hōe
• Tāi-gī-oân
Gregorio Sablan
Bīn-chek
• Lóng-chóng
464 km2 (179 sq mi)
Jîn-kháu
• 2022 nî kó͘-kè
55,650 (tē 209 miâ)
• 2020 nî phó͘-cha
47,329
• Bi̍t-tō͘
113/km2 (292.7/sq mi) (tē 97 miâ)
GDP (PPP) 2016 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$1.24 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$24,500
GDP (bêng-gī) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$1,182,000,000
Hoè-pè Bí-kim (US$) (USD)
Sî-khu UTC+10:00 (ChST)
Sî-kan keh-sek mm/dd/yyyy
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +1-670
ISO 3166 tāi-hō MP
Siōng-téng domain .mp