<< 8 goe̍h >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2020 nî--ê ji̍t-chì

8 goe̍h 19 ji̍t, iā sī kóng 8 goe̍h 19 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 8 goe̍h ê tē 19 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 231 ji̍t, lūn-nî ê tē 232 ji̍t, lî nî-bóe iáu-ū 134 ji̍t.

Sū-kiāⁿSiu-kái

1896 nî, Tâi-oân Chóng-tok-hú phài Kusunose Yukihiko sióng-hāu(楠瀨幸彥)kah Huji-i Kouchuchi (藤井幸槌)siōng-ùi hù Koe-lâng tiau-cha tiok-káng sū-gî.

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 8 goe̍h 19 ji̍t