So͘-liân (蘇聯, Lō͘-se-a-gí: Сове́тский Сою́з), choân-miâ kiò chò Soviet Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok Liân-bêng (Союз Советских Социалистических Республик = Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik; "Soviet" sī Lō͘-se-a-gí ê "gī-hōe", "úi-ôan-hōe" ê ì-sù), sī tùi 1922 nî kàu 1991 nîAu-chiu kap A-chiu pa̍k-pō͘ ê kiōng-sán-chú-gī ê kok-ka. Lō͘-se-a chiàm i ê tōa-pō͘-hūn. Tāⁿ tōa-pō͘-hūn chiâⁿ-chòe To̍k-li̍p Kok-ka Kiōng-tông-thé ê hōe-ôan kok-ka. I ê siú-to͘Moskva.

Soviet Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok Liân-bêng
Союз Советских Социалистических Республик
1922–1991
So͘-liân kî-á
kok-kî
So͘-liân kok-hui
kok-hui
Chu-kù: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
"Thong sè-kài ê bû-sán-chiá, tio̍h thoân-kiat!"
Kok-koa: Kok-chè-koa (1922-1944)
So͘-liân Kok-koa (1944-1977)
State Anthem of The Union of Soviet Socialist Republics
So͘-liân Kok-koa (siu-kái-pán) (1977-1991)
State Anthem of The Union of Soviet Socialist Republics
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Bo̍k-su-kho
Koaⁿ-hong gí-giân Lō͘-se-a-gí
Chèng-hú liân-pang, it-tóng-chè, Siā-hōe-chú-gī, kiōng-hô-kok (1922–1924)
liân-pang, Lenin-chú-gī, it-tóng-chè, siā-hōe-chú-gī, kiōng-hô-kok (1924–1927)
liân-pang, Marx-Lenin-chú-gī, it-tóng-chè, siā-hōe-chú-gī, kiōng-hô-kok (1927–1953)
liân-pang, Lenin-chú-gī, it-tóng-chè, siā-hōe-chú-gī, gī-hoē-chè, kiōng-hô-kok (1953–1990)
liân-pang, poàn-chóng-thóng-chè, kiōng-hô-kok (1990–1991)
Choè-ko léng-tō  
• 1922–1924
Vladimir Lenin
• 1924–1953
Joseph Stalin
• 1953
Georgy Malenkov
• 1953–1964
Nikita Khrushchev
• 1964–1982
Leonid Brezhnev
• 1982–1984
Yuri Andropov
• 1984–1985
Konstantin Chernenko
• 1985–1991
Mikhail Gorbachev
Kok-ka goân-siú  
• 1922–1946 (choè-chá)
Mikhail Kalinin
• 1988–1991 (choè-āu)
Mikhail Gorbachev
chèng-hú siú-nó  
• 1922–1924 (choè-chá)
Vladimir Lenin
• 1991 (choè-āu)
Ivan Silayev
Li̍p-hoat ki-kò͘ Soviet Tāi-hoē (1922–1936)
Choè-ko Soviet (1936–1991)
Soviet Bîn-cho̍k-īⁿ (1936–1991)
Soviet Kiōng-hô-kok-īⁿ (1991)
Soviet Liân-bêng-īⁿ (1936–1991)
Le̍k-sú  
1917 nî 11 goe̍h 7 ji̍t
• kiàn-li̍p
1922 nî 12 goe̍h 30 ji̍t
• Lōe-chiàn kiat-sok
1923 nî 6 goe̍h 16 ji̍t
1924 nî 1 goe̍h 31 ji̍t
1936 nî 12 goe̍h 5 ji̍t
• Sai-pō͘ khok-tiong
1939–1940
1941–1945
1956 nî 2 goe̍h 25 ji̍t
1977 nî 10 goe̍h 9 ji̍t
• Lietuva to̍k-li̍p
1990 nî 3 goe̍h 11 ji̍t
1991 nî 2 goe̍h 19 ji̍t–22 ji̍t
1991 nî 12 goe̍h 8 ji̍t
1991 nî 12 goe̍h 21 ji̍t
1991 nî 12 goe̍h 26 ji̍t
Bīn-chek
• Lóng-chóng
22,402,200 km2 (8,649,500 sq mi) (tē 1 miâ)
Jîn-kháu
• 1989 nî phó͘-cha
Neutral increase 286,730,819[1] (tē 3 miâ)
• Bi̍t-tō͘
12.7/km2 (32.9/sq mi)
GDP (PPP) 1990 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$2.7 bān-e̍k (tē 2 miâ)
• Pêng-kin
$9,000 (tē 28 miâ)
GDP (bêng-gī) 1990 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$2.7 bān-e̍k (tē 2 miâ)
• Pêng-kin
$9,000 (tē 28 miâ)
Gini (1989 nî) 0.275
HDI (1989 nî) 0.920
chin ko
Hoè-pè So͘-liân ruble (руб) (SUR)
Sî-khu (UTC+2 ~ +12)
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +7
ISO 3166 tāi-hō SU
Siōng-téng domain .su
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
1922:
Lō͘-se-a
Ukraina
Byelorussia
Goā Kavkaz
1924:
Bukhara
Khorezm
1939:
Pho-lân
1940:
Hun-lân
Romania
Estonia
Latvia
Lietuva
1944:
Tuva
1945:
Tek-kok
Ji̍t-pún
1946:
Cheskoslovakia
1990:
Lietuva
1991:
Gruzia
Estonia
Latvia
Ukraina
Moldova
Kyrgyzstan
Uzbekistan
Tajikistan
Armenia
Azerbaijan
Turkmenistan
Belarus
Lō͘-se-a
Kazakhstan

Chham-khó

siu-kái
  1. Almanaque Mundial 1996, Editorial América/Televisa, Mexico, 1995, pages 548–552 (Demografía/Biometría table).


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: So͘-liân