Bo̍k-su-kho

(Tùi Moskva choán--lâi)

Bo̍k-su-kho (Hàn-jī: 莫斯科; Lō͘-se-a-gí: Москва, choán-siá Moskva) sī Lō͘-se-a Liân-pang ê siú-to͘ kap jîn-kháu siāng chē ê siâⁿ-chhī, ū tāi-io̍k 1260 bān lâng tòa tī siâⁿ-chhī kéng-lāi, 1700 bān lâng tòa tī chhī-khu lāi, 2000 bān tòa tī to͘-hōe-khu lāi. Bo̍k-su-kho sī Lō͘-se-a ê kî-tiong chi̍t ê liân-pang-chhī.

Bo̍k-su-kho
—  Liân-pang-chhī  —
Lō͘-se-a-gí: Москва
Skyline of Bo̍k-su-kho
Bo̍k-su-kho ê kî-á
Kî-á
Bo̍k-su-kho ê hui-kì
Hui-kì
Bo̍k-su-kho is located in Russia
Bo̍k-su-kho
Bo̍k-su-kho
Kok-ka  Lō͘-se-a
Liân-pang koán-khu Tiong-iong
Keng-chè tē-khu Tiong-iong
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 2,511 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 12,506,468 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 4,980.7/km2
Bāng-chām www.mos.ru/en

Bo̍k-su-kho sī Lō͘-se-a kap Tang Au ê chèng-tī, keng-chè, bûn-hòa, kap kho-ha̍k tiong-sim. I sī choân Au-chiu jîn-kháu tē-jī chē ê siâⁿ-chhī, mā sī biān-chek siāng tōa ê Au-chiu to͘-chhī. Chiàu pian-kài ê tēng-gī, Bo̍k-su-kho sī choân sè-kài kî-tiong chi̍t ê siāng tōa ê siâⁿ-chhī, mā sī tē-24 tōa to͘-hōe-khu, tē-16 tōa chhī-khu, kap tē-10 tōa siâⁿ-chhī.

Gí-goânSiu-kái

Le̍k-súSiu-kái

Tē-líSiu-kái

Jîn-bûnSiu-kái

Bûn-hòaSiu-kái

Ūn-tōngSiu-kái

Gû-lo̍kSiu-kái

Keng-chèSiu-kái

Kàu-io̍kSiu-kái

Kau-thongSiu-kái

Bī-lâi hoat-tiánSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Москва