William Jefferson Clinton
Bill Clinton.jpg
Jīm sò͘: Tē 42 jīm chóng-thóng
jīm-kî: 1993 nî 1g 20 -
2001 nî 1g 20
Chêng-chi̍t-jīm: George H. W. Bush
Āu-chi̍t-jīm: George W. Bush
Chhut-sì: 1946 nî 8g 19
Chhut-sì-tē: Arkansas
Hu-jîn: Hillary Clinton
Pún-tô·: Lu̍t-su
Chèng-tóng: Bîn-chú-tóng
Hù-chóng-thóng: Al Gore

William Jefferson Clinton (1946 nî 8 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì ) it-poaⁿ lóng kiò ī Bill Clinton. I sī Bí-kok tē 42 jīm ê chóng-thóng. 1993 nî chiū-jīm, 2001 nî sià-jīm.

Ī ê khan-chhiú sī Hillary Clinton.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Bill Clinton