Tāi-siok-chheng (Lō͘-se-a-gí: Большая чистка) sī So͘-liân1930 nî-tāiSo͘-liân Kiōng-sán-tóng chóng-su-kì Iosif Stalin hoat-khí ê chi̍t ê chèng-tī pek-hāi ūn-tōng.