Shah (Pho-su-gí: شاه‎ Šāh‎ [ʃɒːh] "siah") sī Iran le̍k-sú siōng chi̍t khoán hông-tè, kok-ông, chhin-ông ê chheng-hō. Ū-ê chèng-khoân ēng Shahanshah, ì-sù sī "ông tiong ông."