Athens

(Tùi Athína choán--lâi)

Athens (Hi-lia̍p-gú: Αθήνα; iā-ū hoan-e̍k chò Ngá-tián) sī Hi-lia̍p Kiōng-hô-kok ê hú-siâⁿ kap siāng-tōa ê siâⁿ-chhī.

1896 nî kap 2004 nî ê Olympic Ūn-tōng-hoē tiàm Athens kí-pān.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Athens