Li̍p-hoat-īⁿ

Li̍p-hoat-īⁿ (立法院) sī Tiong-hoâ Bîn-kok tiong-iong chèng-hú ê li̍p-hoat ki-koan, mā sī Tâi-oân bo̍k-chiân ê kok-hōe.

Li̍p-hoat-īⁿ ê piau-chì
Li̍p-hoat-īⁿ