Bû-tóng-che̍k (無黨籍) ia̍h sī kiò choè Bû-só͘-sio̍k (無所屬), sī chí bô ka-ji̍p jīm-hô chi̍t ê chèng-tóng ê, chham-ka soán-kí ê hāu-soán-jîn.