Chèng-tóng (Hàn-jī: 政黨) sī ūi tio̍h kiong-tông ê chèng-tī bo̍k-te̍k, lí-liām ê lâng só͘ cho͘-sêng ê cho͘-chit ia̍h thoân-thé.

Siang-kōan ê bûn-chiūⁿ siu-kái