2004 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí

2004 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí2004 nî 11 goe̍h 2 ji̍t kí-hêng, choè-āu Kiōng-hô Tóng ê hāu-soán-jîn George W. Bush tòng-soán Bí-kok chóng-thóng.

2004 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí
Bí-kok ê kî-á
2000 nî ←
2004 nî 11 goe̍h 2 ji̍t → 2008 nî

tâu-phiò-lu̍t 56.7% Increase 5.5 pp
  George-W-Bush.jpeg John Kerry headshot with US flag.jpg
Thê-miâ-chiá George W. Bush John Kerry
Chèng-tóng Kiōng-hô Tóng Bîn-chú Tóng
Pún-chiu Texas Massachusetts
Hù-chhiú Dick Cheney John Edwards
Soán-kí-lâng phiò 286 251
sèng-chhut chiu/séng 31 19 + DC
Bîn-soán tek-phiò 62,040,610 59,028,444
Tek-phiò-lu̍t 50.7% 48.3%

ElectoralCollege2004.svg


chóng-thóng

George W. Bush
Kiōng-hô Tóng

Tòng-soán chóng-thóng

George W. Bush
Kiōng-hô Tóng