2000 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí

2000 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí2000 nî 11 goe̍h 7 ji̍t kí-hêng, choè-āu Kiōng-hô Tóng ê hāu-soán-jîn George W. Bush tòng-soán Bí-kok chóng-thóng.

2000 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí
Bí-kok ê kî-á
1996 nî ←
2000 nî 11 goe̍h 7 ji̍t → 2004 nî

tâu-phiò-lu̍t 51.2% Increase 2.2 pp
 
Thê-miâ-chiá George W. Bush Al Gore
Chèng-tóng Kiōng-hô Tóng Bîn-chú Tóng
Pún-chiu Texas Tennessee
Hù-chhiú Dick Cheney Joe Lieberman
Soán-kí-lâng phiò 271 266
sèng-chhut chiu/séng 30 20 + DC
Bîn-soán tek-phiò 50,456,002 50,999,897
Tek-phiò-lu̍t 47.9% 48.4%


chóng-thóng

Bill Clinton
Bîn-chú Tóng

Tòng-soán chóng-thóng

George W. Bush
Kiōng-hô Tóng