2004 nî Ìn-tō͘-iûⁿ tē-tāng

2004 nî Ìn-tō͘-iûⁿ tē-tāng hoat-seng tī 2004 nî 12-goe̍h 26 hit kang, siông-sè sî-kan sī 00:58:53 UTC, tong-tē sî-kan chái-sî 07:58:53. Tē-tāng tiong-sim tī Ìn-tō͘-iûⁿ, kīn Ìn-nî Sumatra-tó sai-hōaⁿ, Simeulue-tó í-pak ê ūi-tì. Téng-kip 9.0-kip kiông, sī 1964 nî kàu taⁿ siāng-kài hiông ê tē-tāng, mā sī chū 1900 nî kàu taⁿ tē-4-kiông ê tē-tāng. I só͘ ín-khí ê hái-tiòng chō-chiâⁿ kīn-tāi le̍k-sú-siōng siāng-kài tōa ê chai-lān chi it, siū éng-hióng ê kok-ka 10-gōa-ê, pau-koah Ìn-nî, Sri Lanka, Ìn-tō͘, Thài-kok, Maldives téng-téng. Chiah-ê tōa éng (khí-kau-liông) siāng koân kàu 15 kong-chhioh. Sīm-chí chham 8,000 km hn̄g ê Hui-chiu tang-lâm-kak-á (Lâm-hui Elizabeth-káng hit-tah-á) to siū hāi.

Ti̍t-chiap siū éng-hióng ê kok-ka.