2006 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


1 goe̍h 3 siu-kái

1 goe̍h 27 siu-kái

  • Hamas toā-iâⁿ Filastiniyya kok-hoē soán-kí, 132 se̍k tang-tiong the̍h tio̍h 76 se̍k. Kú-tn̂g í-lâi hoāⁿ-koân ê Fatah the̍h tio̍h 43 se̍k nā-niā (BBC BBC)

1 goe̍h 23 siu-kái

  • Chó-phài chèng-tī jîn-bu̍t Evo Morales chiū-jīm, chiâⁿ-chò Bolivia thâu-1-ê goân-chū-bîn chóng-thóng. I tùi-gōa piáu-sī beh kiat-sok "500 nî lâi" ê "put-gī kap bô pêng-téng" (BBC)