Juan Evo Morales Aima (1959 nî 10 goe̍h 26), Bolivia chó-phài chèng-tī jîn-bu̍t, coca chèng-choh ūn-tōng ê thâu-lâng, tī 2005 nî ê chóng-thóng soán-kí tōa-iâⁿ tùi-chhiú, chiâⁿ-chò hit-kok thâu-1-ê goân-chū-bîn (Aymara-cho̍k) chóng-thóng.

Evo Morales

I sī cocalero ūn-tōng kap Ǹg Siā-hōe-chú-gī Ūn-tōng (Movimiento al Socialismo, MAS) ê thâu-lâng. Cocalero sī chèng coca ê choh-sit-lâng cho·-ha̍p ê liân-bêng; in hoán-tùi Bí-kok bia̍t coca ê chèng-chhek.

Chóng-thóng jīm-lāi siu-kái

Tī 2006 nî i soan-pò͘ Bolivia beh chiōng goā-kok kong-si ê thian-jiân-khì sán-gia̍p kok-iú-hoà pēng-chhiáⁿ sûi phài peng-á kap koaⁿ-oân khì hoāⁿ 53 cho͘ siat-si. I kóng goā-kok kong-si ū 6 goe̍h-ji̍t ê sî-kan thang hām chèng-hú kau-sia̍p sin koan-hē. Siū éng-hióng ê kong-si ū 20 goā keng, pau-koah Pa-se ê kok-iú kong-si Petrobras. Bolivia ê thian-jiân-khì chu-goân sī Latin Bí-chiu tē 2 toā--ê, pâi toà Venezuela āu-piah. [1]