To Bîn-cho̍k ê Bolivia KokLâm Bí-chiu. Tang kap pak ū Pa-se, lâm ū Paraguay kap Argentina, sai ū Chile kap Perú. Bô hái-hōaⁿ.

To Bîn-cho̍k ê Bolivia Kok
  • Estado Plurinacional de Bolivia
  • Buliwya Mamallaqta
  • Wuliwya Suyu
Bolivia kî-á
kok-kî
Bolivia kok-hui
kok-hui
Chu-kù: La Unión es la Fuerza
"Thoân-kiat chiū sī le̍k-liōng"
Kok-koa: Himno Nacional de Bolivia
"Bolivia Kok-koa"
Siú-to͘ Sucre (hoat-tēng)
La Paz (hêng-chèng, li̍p-hoat)
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Santa Cruz de la Sierra
Koaⁿ-hong gí-giân Se-pan-gâ-gí, Quechua-gí, Aymara-gí, Guarani-gí kap kî-thaⁿ 33 chéng goân-chū bîn-cho̍k gí-giân
Chèng-hú tan-it-chè, chóng-thóng-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Luis Arce
• hù-chóng-thóng
David Choquehuanca
Li̍p-hoat ki-kò͘ To Bîn-cho̍k Li̍p-hoat Gī-hoē
Goân-ló-īⁿ
Tāi-gī-īⁿ
Bīn-chek
• Lóng-chóng
1,098,581 km2 (424,164 sq mi) (tē 27 miâ)
• chúi-he̍k (%)
1.29
Jîn-kháu
• 2019 nî kó͘-kè
11,428,245 (tē 83 miâ)
• Bi̍t-tō͘
10.4/km2 (26.9/sq mi) (tē 224 miâ)
GDP (PPP) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$89.018 cha̍p-ek (tē 88 miâ)
• Pêng-kin
$7,790 (tē 123 miâ)
GDP (bêng-gī) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$40.687 cha̍p-ek (tē 90 miâ)
• Pêng-kin
$3,823 (tē 117 miâ)
Gini (2019 nî) Positive decrease 41.6
tiong
HDI (2019 nî) Increase 0.718
ko · tē 107 miâ
Hoè-pè Bolivia boliviano (BOB)
Sî-khu UTC-4 (BOT)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +591
ISO 3166 tāi-hō BO
Siōng-téng domain .bo

Keng-chè siu-kái

Bolivia sī Lâm Bí-chiu siōng sàn ê kok-ka. Kok-lāi siōng hó-gia̍h ê tē-khu sī tang-pêng ê Santa Cruz, hit-tah oân-ná sī pe̍h-lâng hiō-tāi ê chèng-tī tiong-sim.

Bolivia ê thian-jiân-khì chu-goân sī Latin Bí-chiu tē 2 toā--ê (pâi toà Venezuela āu-piah). Sán-gia̍p tiong-sim tī Santa Cruz.

Jîn-kháu siu-kái

Bolivia sī Latin Bí-chiu chió-sò͘ goân-chū-bîn pí kî-thaⁿ cho̍k-kûn khah chē ê kok-ka (lēng-goā 2 kok sī Guatemala kap Perú). Cho̍k-kûn pí-lē iok-ki-liōng sī 30% Quechua, 25% Aymara, 30% Mestizo (pe̍h-lâng lām goân-chū-bîn), 15% Au-chiu hiat-thóng. Iū-koh ū chió-sò͘ ê kî-thaⁿ goân-chū-bîn -- Chiquitano (180,000) kap Guaraní (125,000) -- kap î-bîn.

Hêng-chèng siu-kái

 
Hêng-chèng tan-ūi

Bolivia pun 9 ê hun-khu (departamentos):

Ē-kha koh-chài pun chò séng (provincias), kūn (cantones), kap tìn (municipalidades).

Chham-chiàu siu-kái