Kūn (郡) sī chi̍t khoán hêng-chèng-khu tan-ūi, tī kó͘-chá Tiong-kok tio̍h ū sú-iōng.

Hoan-e̍k

siu-kái

Eng-gí kok-ka ê "county", tī Hàn-bûn tiāⁿ hoan-e̍k chò "kūn".

Siong-koan

siu-kái