Tâi-oân ê koān

Tâi-oân ê hêng-chèn khu-he̍k
(Tùi Koān choán--lâi)


Tâi-oân ê koān

Koān (縣) sī Tiong-hoâ Bîn-kok Tâi-oân tē-hng hêng-chèng-khu ê tan-ūi, ti̍t-chiap sio̍k séng koán-lí, tē-ūi kap séng-hat-chhī pêⁿ. Koān koán-hat koān-hat-chhī, tìn kap hiong.

Tiong-hoâ Bîn-kok Tâi-oân hiān-sî ū 13 ê koān