Hûn-lîm-koān (Hàn-jī: 雲林縣) sī Tâi-oân se-pō͘ ê chi̍t ê koān.

Hûn-lîm-koān
—  Koān  —
雲林縣

Hûn-lîm-koān ê kî-á
Kî-á
Hûn-lîm-koān ê ìn-á
Ìn-á
Ūi-tì ê uī-tì
Ūi-tì ê uī-tì
Ūi-tì
Keng-hūi-tō͘: 23°42′18″N 120°28′34″E / 23.70500°N 120.47611°E / 23.70500; 120.47611
Kok-ka  Tâi-oân
Chèng-hú
 - Koān-tiúⁿ Tiuⁿ Lē-siān
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 1,290.84 km2
Jîn-kháu (2019)
 - Lóng-chóng 682,066 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 528.4/km2
Bāng-chām www.yunlin.gov.tw

Tē-lí

siu-kái

Ūi-tì

siu-kái

Hûn-lîm-koān tī Tâi-oân tiong-se-pō͘, tang-pêng sī Lâm-tâu-koān, sai óa Tâi-oân Hái-kiap, lâm-pêng kòe Pak-káng-kheKa-gī-koān, pak-pêng kòe Lô-chúi-kheChiong-hòa-koān. Hûn-lîm-koān sī Tâi-oân pún-tó ûi-it bô hām jīm-hô ti̍t-hat-chhī saⁿ-chiap ê koān.

Tē-hêng

siu-kái

Hûn-lîm-koān bīn-chek ê 87% í-siōng sī khòng-khoah ê pêⁿ-po͘, Hó͘-bóe-khe í-lâm kiò-chò Ka-lâm Pêng-goân, í-pak kiò-chò Lô-chúi-khe Chhiong-chek Pêng-goân. Tang-toan kap Lâm-tâu-koān saⁿ-chiap ê só͘-chāi tē-sè khah koân, sio̍k-î A-lí-san Soaⁿ-me̍h; Kó͘-kheⁿ-hiong kéng-lāi ê Chháu-niá siōng koân, hái-poa̍t 1,770 m.

Chúi-bûn

siu-kái

Hûn-lîm-koān kéng-kài kap kéng-lāi ê hô-chhoan chú-iàu sī Lô-chúi-khe chúi-hē kap Pak-káng-khe chúi-hē.[1][2]

Tē-chit

siu-kái

Hûn-lîm-koān ê tē-chit kiat-kò͘ hun-pò͘ pau-koat Chhiong-chek-chân, Thâu-kho͘-soaⁿ-chân (頭嵙山層), Sam-kiap-kûn (三峽群), Tâi-tē tui-chek kap Toh-lân-chân (卓蘭層) téng-téng, kî-tiong Chhiong-chek-chân chiàm 88.87%, sī siōng chē.[3]

Khì-hāu

siu-kái

Hûn-lîm-koān liân pêng-kin un-tō͘ tāi-iok sī 23.4℃; 7 goe̍h pêng-kin un-tō͘ un-tō͘ 28.4℃, siōng joa̍h; 1 goe̍h pêng-kin un-tō͘ 16.9℃, siōng kôaⁿ.

Hûn-lîm-koān kāu hō͘-chúi, nî-pêng-kin hō͘-liōng 1028.9 mm; tān-sī kàng-hō͘ bô chiâu-ûn: 6 goe̍h kàu 9 goe̍h siū tang-lâm kùi-hong kap hong-thai ê éng-hióng, só͘-í sī hō͘-kuì; 10 goe̍h kàu keh-tńg-nî 3 goe̍h sī tang-pak kùi-hong ê pōe-hong-bīn, só͘-í sī ōaⁿ-kùi (旱季), thêng-hiān “Hā hō͘ tang ōaⁿ” (夏雨冬旱) ê te̍k-teng. Hûn-lîm-koān choân-nî pêng-kin sip-tō͘ tāi-iok 73.8%, choân-nî sip-tō͘ lóng kài koân, chhiau-kòe 70%.[3]

Chóng-kóng-chi̍t-kú, Hûn-lîm-koān sio̍k-î hù-jia̍t-tài hùi-hong khì-hāu.

Hêng-chèng tan-ūi

siu-kái

Hûn-lîm-koān ū 1 ê chhī, 5 ê tìn, 14 ê hiong, lóng-chóng ū 20 ê hiong-tìn-chhī.Hûn-lîm-koān hêng-chèng khu-ōe tē-tô͘Kau-thong

siu-kái

Thih-lō͘

siu-kái

Tâi-oân Thih-lō͘ ê Chhiòng-koàn-sòaⁿ lâm-pak-hiòng tùi Hûn-lîm-koān ê tang-pō͘ nǹg-kòe, ū Nā-lâi Chhia-chām, Sia̍h-liû Chhia-chām, Táu-la̍k Chhia-chām, Táu-lâm Chhia-chām kap Chio̍h-ku Chhia-chām, lóng-chóng 5 chām.

Ko-sok-thih-lō͘

siu-kái

Tâi-oân Ko-thih tùi koān-kéng tiong-pō͘ nǹg-kòe, tī Hō͘-bóe-tìn ê ko-thih te̍k-tēng-khu ū siat chi̍t ê Ko-thih Hûn-lîm Chām.

Kong-lō͘

siu-kái

Kok-tō

siu-kái

  Kok-tō 1 Hō (Tiong-san Ko-sok-kong-lō͘)

  Kok-tō 3 Hō (Hok-ní-mô͘-sa Ko-sok-kong-lō͘)

Kok-tō ho̍k-bū-khu
siu-kái

Khoài-sok kong-lō͘

siu-kái
  •   Tâi-61-sòaⁿ: Se-pin Khoài-sok Kong-lō͘, Se-pin Tōa-kiô kàu Hûn-ka Tōa-kiô (212k+851 kàu 255k+100).
  •   Tâi-78-sòaⁿ: Tang-sai-hiòng Khoài-sok Kong-lō͘ Tâi-se Kò͘-khe Sòaⁿ

Séng-tō

siu-kái
  •   Tâi-1-sòaⁿ: Chiong-hòa-toan, Khe-chiu Tōa-kiô, Sai-lê, Chhì-tông, Hō͘-bóe, Lâu-lâm, Ka-gī-toan
  •   Tâi-3-sòaⁿ: Chiong-hòa-toan, Chiong-hûn Tōa-kiô, Nā-lâi, Táu-lâm, Kó͘-kheⁿ, Ka-gī-toan
  •   Tâi-17-sòaⁿ: Chiong-hòa-toan, Se-pin Tōa-kiô, Be̍h-liâu, Tâi-se, Sì-ô͘, Kháu-ô͘, Ka-gī-toan
  •   Tâi-19-sòaⁿ: Chiong-hòa-toan, Chū-kiông Tōa-kiô, Jī-lūn, Lūn-pòe, Po-tiong, Goân-chiáng, Pak-káng, Pak-káng Tōa-kiô, Ka-gī-toan

Koān-tō

siu-kái

Bûn-hòa

siu-kái

Bûn-hòa chu-sán

siu-kái

Chong-kàu sìn-ióng

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. Chúi-lī-sú Tē-sì Hô-chhoan-kio̍k. "Lô-chúi-khe kài-hóng". Archived from the original on 2022-07-05. 2022-08-04 khòaⁿ--ê. 
  2. Chúi-lī-sú Tē-gō͘ Hô-chhoan-kio̍k. "Pak-káng-khe Chúi-hē". Archived from the original on 2022-07-01. 2022-08-04 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 Choân-kiû Chai-hāi Sū-kiāⁿ-phō͘. Chai-hāi te̍k-sèng > Hūn-liàm-koān > "2. Khì-hāu, tē-hêng kap tē-chit kài-su̍t". Archived from the original on 2022-06-23. 2022-08-04 khòaⁿ--ê. .