Lô-chúi-khe (濁水溪) sī chi̍t-tiâu ūi-tī Tâi-oân tiong-pō͘ ê khe. Lô-chúi-khe sī Tâi-oân siōng tn̂g ê khe, choân tn̂g 186.6 kong-lí. Liû-he̍k bīn-chek 3,156.90 pêng-hong kong-lí, kè-ōe hông-chúi liōng 24,000 li̍p-hong kong-lí.

Ūi-tī Tâi-oân Lâm-tâu-koān Chúi-lí-hiong ê Lô-chúi-khe liû-he̍k hong-kéng