Tiong-san Ko-sok-kong-lō͘

Tiong-san Ko-sok-kong-lō͘ (中山高速公路) sī liân-chiap Ke-lâng, Tâi-pak, Sin-tek, Tâi-tiong, Tâi-lâm, Ko-hiông, Tâi-oân se-pō͘ chú-iàu siâⁿ-chhī ê lâm-pak-hiòng ko-sok-kong-lō͘.

Tiong-san Ko-sok-kong-lō͘ ê soàⁿ-lō͘-tô͘

Goā-pō· liân-kiat修改